Kristinakyrkans församling

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
Tfn: 0581-10380

 

 

Hem

Lindesbergs missionsförsamling

Den 16 oktober, 1858, 10 dagar innan konventikelplakatet blev upphävt, samlades ett 80-tal troende från Linde stad och socken till ett möte i Fanthyttan. Där bildades "Lindes evangelisk-lutherska missionsförening". Beslutet var en följd av en djupgående andlig väckelse över stad och bygd.

Prästen Hans Jacob Lundborg kom 1857 till Lindesbergs stads- och bergsförsamlingar. Här mötte han människor med samma längtan och iver för Guds rike, som han själv hade. Hans kraftfulla predikningar samlade folket kring de predikstolar där han talade. Det resulterade i en omfattande väckelse och 1858 var tiden mogen för bildandet av en missionsförening.

Vid samma tillfälle bildades också "Lindes fruntimmers arbetsförening för missionen", samt hemkretsar där de troende inom ett område skulle komma samman i hemmen för bibelläsning och bön. Dessutom beslutade man att försöka starta söndagsskolor inom de olika hemkretsarna.

Den andliga väckelsen hade i början fast kontakt med kyrkan. Men så småningom började den frikyrkliga församlingstanken växa fram bl a genom några inflyttade folkskollärare, som också verkade som lekmannapredikanter inom socknen. Kretsarna kunde samlas i de olika skolhusen, eftersom de stod till missionsföreningens förfogande, enligt ett beslut av kyrkostämman 1864. I början av 1880-talet är missionsföreningens frikyrklighet så framträdande att de kyrkliga myndigheterna beslutade att ta ut en avgift på 5 kronor per möte, ett stort belopp på den tiden, om verksamheten skulle fortsätta på samma sätt. Det resulterade i att på några få år hade 16 missionshus byggts i socknen.

Den stadskrets, som ingick i "Lindes evangelisk-lutherska missionsförening", blev så småningom Lindesbergs Missionsförsamling. Exakt när stadskretsen blev självständig församling vet vi inte. Man kan förmoda att det skedde någon gång under 1880-90 talet.

1935
anslöt sig Hidingens missionsförening till Lindesbergs missionsförsamling. Missionshuset användes bl a till söndagsskolsverksamhet in på 1970-talet. Det såldes senare till en privatperson.

Senare har också församlingarna i Björkhyttan, Gusselby och Fornaboda anslutit sig till Lindesbergs missionsförsamling.

Missionshusen i Gusselby och Fanthyttan är sålda medan Björkhyttan är kvar i församlingens ägo och används mest för scoutverksamheten.