Kristinakyrkans församling

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
Tfn: 0581-10380

 

 

Hem

Skolkyrkan

Dialog  - Omsorg – Budskap

De kristna kyrkorna och skolan är delar av samma samhälle, delar samma omsorg om den enskilda människan.

De delar också ansvaret att ge människor redskap att tolka och leva sitt liv i gemenskap med andra.
Skolkyrkan i Lindesberg vill arbeta för att
… inspirera till ökade kontakter mellan skola och kyrka i gymnasieregionen
… uppmuntra elever och personal i sin roll som kristna på skolan
… fördjupa kyrkornas ekumeniska samarbete i skolkontakter

En tjänst som skolpastor på 40 % är placerad vid Lindeskolan. Till sin hjälp har pastor ett skolråd med anställda i skolan, som frivilligt vill jobba med skolkyrkan.

Vid tillfällen då extra resurser behövs finns även frivilliga utanför skolan som kan hjälpa till.

Skolkyrkans styrelse har representanter från  församlingarna - från norr till söder i hela gymnasieregionen.

Skolpastor Maria Carlsson
Tel:   070-744 42 43